This is a free Purot.net wiki
  • View:

Päätelmiä

Alueen tulevaisuus

Espanjan tulevaisuus on vaakalaudalla: tällä hetkellä työttömyys on suurta eikä varallisuudessakaan ole kehumista. Koska matkailu on suurin elinkeino Espanjassa, sen heikentyminen tai loppuminen olisi suuri ongelma Espanjalle. Mutta koska Espanja on yksi Euroopan suurimpia matkailukohteita, tätä pelkoa ei ole. Maan kannattaisi panostaa uusiutuviin energialähteisiin ja olla ottamatta enempää velkaa. Poliiseja voisi olla enemmän, sillä Espanjassa riehuvat rikollisjengit saavat rötöstellä lähes vapaasti jäämättä kiinni.

Mitä opin aiheesta

Olen oppinut että Espanja on perustuslaillinen monarkia,parlamentti, Cortes Generales on kaksikamarinen. Alahuoneen tai edustajainhuoneen  350 jäsentä valitaan suhteellisella vaalilla  nelivuotiskausiksi. Ylähuoneen eli senaatin  259 jäsenestä 208 valitaan suoralla kansanäänestyksellä ja loput 51 nimitetään virkaan alueellisten, lakia säätävien elinten toimesta. Myös he palvelevat nelivuotiskauden. Toimeenpanovaltaa käyttää ministerineuvosto, jonka puheenjohtajan eli pääministerin parlamentti valitsee kuninkaan ehdotuksesta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anony
anonymous   (03.05.2018 21:19)
  Reply

espanja on vaakalaudalla
anonymous   (03.05.2018 21:19)
  Reply